Anpassa för webb och applikationer

Med hjälp av Valideratext REST (Representational State Transfer) API kan du utveckla och anpassa din webbplats och andra applikationer mot Valideratexts tjänster.

Detta innebär att du till exempel kan använda Valideratext REST API för att:

  • Få smarta webbsidor, som hjälper läsaren med ordförklaringar.
  • Hämta korrekta eller felaktiga termer baserat på en text.
  • På olika sätt visa statistik och förklaringar för texter, termer, ord och förkortningar.

Du kan också göra API-anrop från andra applikationer, om du till exempel vill göra extra anpassningar i:

  • EPiServer
  • SiteVision
  • Word eller LibreOffice
  • Andra applikationer som ger stöd för egna anpassningar

Länk till Valideratext REST API: Här får du en förteckning med exempel från Valideratext REST API.


Idéer om hur du kan anpassa din webbplats ser du på vår sida om Valideratext för webben.

För att hämta våra befintliga moduler till Valideratext, gå till sidan om moduler.