Automatiska ordlistor och bättre sökbarhet

Med Valideratext skapar du automatiskt förklarande ordlistor för era webbplatsbesökare. Samtidigt får ni också ännu bättre sökträffar på nätet. Allt baserat på de termer som ni har valt att använda eller fasa ut.

Alla verksamheter använder branschspecifika termer, fraser och begrepp som är speciella för just deras fackområde – ord eller uttryck som inte alltid är så enkla att förstå. Det ökar risken för missförstånd och skapar ett onödigt tryck på telefonväxel och kundtjänst.

Genom att koppla era webbsidor till Valideratexts API (API = ett sätt att skicka och hämta information) så kan ni automatiskt ge en förklaring till de facktermer, svåra ord och förkortningar som just ni använder. Det gör det lättare för läsaren att förstå det ni skriver. Samtidigt visar ni för andra att ni aktivt arbetar med klarspråk och språklagen (om ni är en offentlig verksamhet).

Valideratext fungerar oberoende av publiceringsverktyg (CMS). Det gör att ni kan byta CMS vid ett senare tillfälle utan att ert arbete med termer går förlorat.

Här får du exempel på hur det fungerar.


Exempel 1:

Förklara termer direkt i texten

Ni kan välja att förklara termer direkt i texten. Till exempel med hjälp av en popup-ruta.

Ni kan välja att förklara termer direkt i texten. Till exempel med hjälp av en popup-ruta.

Förklara era facktermer och svåra ord direkt i artikeln.


 

Exempel 2:

Förklara termer bredvid texten

Ni kan ge förklaringar till termer intill artikeln.

Ni kan ge förklaringar till termer intill artikeln.

Förklara era facktermer och svåra ord i en lista bredvid artikeln.


Exempel 3:

Presentera klarspråksarbetet tydligt och samlat

Låt Valideratext skapa en sida som visar ert arbete med klarspråk.

Låt Valideratext skapa en sida som visar ert arbete med klarspråk.

Gör det enkelt för besökaren på webbplatsen att följa ert klarspråksarbete. Ge en tydlig och sammanställd presentation av vilka ord, uttryck och förkortningar ni använder och vad de betyder.


Exempel 4:

Gör era sidor sökbara även på gamla termer

Valideratext gör automatiskt att gamla termer ger träff på nya.

Valideratext uppdaterar automatiskt sidorna så att gamla termer ger sökträff på nya termer.

När arbetet med klarspråk börjar få genomslag i organisationen så finns det en uppenbar risk att detta negativt påverkar era artiklars sökbarhet. Med Valideratext blir era sidor sökbara också på de termer som ni har valt att fasa ut, men som läsaren fortfarande känner sig van med och därför använder som sökord. Exempel på detta är socialbidrag, där den korrekta termen numera är försörjningsstöd. Ett annat exempel är förskola, men där många fortfarande använder sig av uttrycket dagis eller daghem.