Producera bättre innehåll – snabbare

Företag och organisationer har börjat inse att deras första kontakt med kunderna bygger på innehåll, inte människor. Deras innehåll skrämmer antingen bort kunden på grund av inkonsekvent, komplicerat och jargongfyllt språk — eller bygger relationer med en tydlig och enkel kommunikation.

citatbox2Den traditionella skiljelinjen mellan marknads- och teknikinformation börjar inte bara suddas ut — den försvinner. Potentiella kunder kommer i kontakt med ALL er information under sin köpprocess.

”Agil utveckling” har även spridit sig till innehållsproduktion, ibland även till marknadsavdelningar, vilket minskar ledtiderna ytterligare.

Medarbetarna producerar innehåll

Antalet redaktörer och professionella skribenter minskar, medan allt mer innehåll produceras av medarbetarna själva, som till exempel ingenjörer, supportavdelningar, och även av kunder.

Valideratext hjälper ditt företag eller organisation att skapa bättre innehåll genom att:

  • Uppmärksamma dina medarbetare på om de använder en felaktig terminologi och ger dem förslag på korrekta termer.
  • Hjälpa dina medarbetare att undvika ett tvetydigt språk som kan förvirra läsaren.
  • Visa om texten har en bra läsbarhet och en lämplig ordvariation.
  • Anpassa återkopplingen till dina medarbetare för olika målgrupper.

Med Valideratext får ni hjälp med att skapa ett innehåll som är mer:

  • Engagerande — bygg relationer med ert innehåll
  • Begripligt — förmedla ditt budskap tydligt
  • Sökbart — säkerställ att era kunder hittar det de söker efter
  • Översättningsbart — skapa bättre källinnehåll för att förenkla översättningen
  • Enhetligt — tala med en röst genom hela organisationen

Valideratext har en enkel och central administration av ordlistor och skrivregler och är helt integrerat med de ord- och textbehandlingsprogram ni redan använder, till exempel Word och de flesta stora CMS-verktyg som EPiServer, SiteVision och WordPress.