Licenspriser per år

Myndigheter, företag och organisationer

1 användare:
5 500 SEK

10 användare:
25 000 SEK

50 användare:
55 000 SEK

100 till 500 användare:
95 000 SEK

Fler än 500 användare:
Offert

Kommuner

Upp till 10 000 invånare:
35 000 SEK

Mellan 10 000 och 20 000 invånare:
45 000 SEK

Mellan 20 000 och 30 000 invånare:
55 000 SEK

Mellan 30 000 och 50 000 invånare:
75 000 SEK

Mellan 50 000 och 100 000 invånare:
95 000 SEK

Från 100 000 invånare och uppåt:
125 000 SEK

Övriga kunder

Privatperson:
1 200 SEK