Mer om Valideratext

Valideratext kontrollerar om din text använder rätt termer, fraser eller förkortningar samt visar om den följer olika skrivregler; bland annat Myndigheternas skrivregler, Regeringskansliets Svarta lista, TT-språket och Svenska skrivregler. Dessutom mäter Valideratext din texts läsflyt, Läsbarhetsindex (LIX) och hur stor ordvariation du har använt (Ordvariationsindex). Allt är pedagogiskt presenterat med tydliga färgmarkeringar direkt i texten och med konkreta förslag på förbättringar.

Valideratext har en enkel och central administration av ordlistor och skrivregler och är helt integrerat med de ord- och textbehandlingsprogram ni redan använder, till exempel Word och de flesta stora CMS-verktyg som EPiServer, SiteVision och WordPress.


Klicka på knapparna nedan för att läsa mer om Valideratext.

För myndigheter

Läs mer om Valideratext för offentlig verksamhet.

Myndighet

 

För näringslivet

Läs mer om Valideratext för företag och organisationer.

Näringsliv

 

För webbplatser

Läs mer om Valideratext för webbplatser och intranät.

Webbplats

 

Se filmer

Se instruktionsfilmer om Valideratext.

Filmer