I vissa IT-miljöer blir Valideratext-tillägget inaktivt i Office 2010 – här kommer en lösning på detta. Användaren ser inte tillägget alls, och under valet ”Alternativ -> Tillägg” är Valideratext placerat under ”Inaktiva programtillägg”. Det fungerar inte heller att aktivera tillägget inifrån Word.

Lösningen på detta problem är att köra två setup-filer från Microsoft. Filerna laddar du ned från Microsoft på följande sidor:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555

http://www.contentflight.eu/support/vstor_redist.exe
(Uppdaterad länk, 13 november 2013 — fil från december 2012.)

Installera sedan i följande ordning:

1. Paketet med distributionsfiler: vc_redist.exe.

2. Paketet med verktygsfiler: vstor_redist.exe.

3. Tillägget för Valideratext.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till de kunder som har hjälpt oss att hitta och testa denna lösning.

Detta gäller alltså inte alla miljöer som använder Office 2010, utan endast vissa. Om du ser och kan använda Valideratext-tillägget i  Word och Outlook 2010 så behöver du inte bry dig om denna information.