Filer och dokument för Valideratext

Här hittar du som är kund eller partner olika moduler, installationsanvisningar, avtal och övrig dokumentation.

För dig som är kund

Här hittar du standardavtalet för kunder.

Kund

 

För dig som är partner

Här hittar du standardavtalet för partners.

Partner

 

För dig som är utvecklare

Här finns anvisningar och exempel på Valideratext API.

Utvecklare

 

Våra moduler och anvisningar

Här hittar du tillägg för bland annat Word och EPiServer.

Moduler

 

Vår säkerhet och teknik

Här hittar du information om säkerhet och teknik.

Säkerhet