7minds

7minds är en mycket kunnig och erfaren aktör inom marknaden för digital närvaro och kommunikation.

Företaget arbetar med allt från organisationsanalys och förändringsarbete till utbildning, redaktörsstöd och användardokumentation. Vi är mycket glada och stolta över att kunna presentera 7minds som ny återförsäljare av Valideratext. Med detta samarbete kan vi erbjuda våra kunder en mycket kompetent och engagerad partner för språk och terminologiprojekt.

Länkar till 7minds webbplats:

www.7minds.se

www.7minds.se/tjanster/valideratext/